proiect-fonduri-europene


Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Obiective

 

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul vizeaza facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa si colaborarea cu mediul economic real care sa limiteze disparitatile dintre sistemul educational national si piata muncii din Romania si UE. Prin obiectivul general al proiectului se urmareste cresterea competitivitatii pregatirii elevilor/viitorilor absolventi de liceu pentru accederea pe piata muncii.

Obiectivele specifice:

OS1 – Infiintarea si functionarea a 195 de firme de exercitiu ce vor fi inscrise la centrala ROCT

OS2 – Dezvoltarea de competente antreprenoriale si abilitati cheie pentru 975 de elevi prin participarea la activitatile desfasurate in firmele de exercitiu infiintate in cadrul proiectului

OS3 – Sprijinirea a 975 de elevi in vederea derularii de activitati in firmele de exercitiu prin acordarea de subventii

OS4 – Consilierea si orientarea profesionala a celor 975 de elevi pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la viata active si indrumarea in cariera

OS5 – Derularea unei campanii de informare si constientizare a opiniei publice privind contributia derularii de stagii de practica de catre elevi in firme de exercitiu dar si contactul cu mediul de afaceri pentru devoltarea competentelor profesionale ale acestora.

OS6 – Organizarea si desfasurarea a 2 workshop-uri cu tema ,, Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale ale elevilor participanti in proiect in fiecare dintre cele doua regiuni de implementare.

OS7 – Crearea a 4 centre Pilot pentru operarea cu firmele de exercitiu intr-un liceu din regiunile Bucuresti – Ilfov si Sud – Vest Oltenia, pentru schimb de experienta si bune practici.

OS8 – Organizarea unui târg interregional „Firme de exercitiu ale tinerilor antreprenori din regiunile Bucuresti – Ilfov si Sud – Vest Oltenia”.

OS9 – Stabilirea a 30 de parteneriate cu organizatii din mediul de afaceri pentru derularea de actiuni comune prin care elevii sa participe la activitati cu caracter practic si aplicativ

OS10 – Realizarea si implementarea unei platforme colaborative interregionale

Proiectul propus contribuie la realizarea obiectivelor aferente axei prioritare 2 şi domeniului major de intervenţie 2.1, deoarece îi familiarizează pe elevi prin activitățile desfășurate în cadrul FE cu importanţa unor aspecte legate de lumea şi piaţa muncii, le oferă oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală prin contactul direct cu locul de muncă, cu situaţii concrete care se ivesc la locul de muncă, luarea corectă a deciziilor şi asumarea de responsabilităţi.

Prin totalitatea activităţilor propuse, proiectul motivează elevii să urmeze cursurile şcolare şi să se implice în diferitele concursuri şcolare, ceea ce contribuie la dezvoltarea lor personală, la creşterea stimei de sine, la dobândirea competenţelor necesare integrării şi menţinerii lor pe piaţa muncii.