proiect-fonduri-europene


Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Implementare

Activitatea (*) Durată
1 A1 Management proiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 A1.1 Activitati aferente managementului de proiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 A1.2 Activitati de achizitii, contractare si urmarire derulare contracte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 A1.3 Activitati de audit si expertiza contabila externalizate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 A2 Informare si publicitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 A2.1 Organizare eveniment lansare/inchidere proiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 A2.1 Organizare eveniment lansare/inchidere proiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 A2.2 Realizare si mentenanta website proiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 A2.3 Campanie de informare si publicitate proiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 A2.4 Campanie de informare si constientizare opinie publica privind contributia derularii de stagii de practica de catre elevi in firme de exercitiu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 A3 Activitati de sprijin in tranzitia de la scoala la viata activa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 A3.1 Consiliere si orientare in cariera a elevilor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 A3.2 Infiintarea firmelor de exercitiu in cadrul centrelor pilot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 A3.3 Diseminare bune practici si implementare firme de exercitiu in celelalte licee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 A3.4 Desfasurare activitati firme de exercitiu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 A3.5 Realizare, implementare si utilizare platforma colaborative interregionale pentru firmele de exercitiu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 A3.6 Realizare worksop-uri pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale -„Tinerii antreprenori” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 A3.7 Organizare Targ interregional „Firme de exercitiu ale tinerilor antreprenori din regiunile Bucuresti Ilfov si Sud-Vest Oltenia” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 A4 Activitati de sprijinirea tranzitiei de la scoala la viata activa(Organizare vizite de lucru a firmelor de exercitiu la reprezentanti din mediul de afaceri cu acelasi obiect de activitate) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. A1.Management proiect: Aceasta activitate contine urmatoarele subactivitati:
  • A1.1.Activitati aferente managementului de proiect: Aceasta activitate include coordonarea si monitorizarea tuturor activitatilor in vederea atingerii obiectivelor specifice si a indicatorilor proiectului. Se vor constitui echipele de management și de implementare a proiectului, se vor stabili proceduri de lucru,se va elabora organigrama,fişele de post.Fise individuale de pontaj, rapoarte de activitate si toate anexele necesare implementarii proiectului in conformitate cu instructiunile in vigoare.
  • A1.2.Activitati de achizitii, contractare si urmarire derulare contracte: Se vor elabora contractele aferente echipei de management si de implementare a proiectului, se vor realiza toate procedurile de achizitii publice pentru serviciile si bunurile ce se vor achizitiona in proiect detaliate in justificarea bugetului
  • A1.3.Activitati de audit si expertiza contabila externalizate: Se vor contracta servicii de audit si expertiza contabila ce vor asigura corectitudinea si completitudinea evidentelor financiare ale proiectului.In cadrul acestei subactivitati se vor efectua 4 misiuni de audit.
 2. A2.Informare si publicitate: Aceasta activitate contine urmatoarele subactivitati:
  • A2.1.Organizare eveniment lansare/inchidere proiect: In cadrul acestei subactivitati se vor organiza evenimentele de lansare si finalizare a proiectului, evenimente la care vor fi invitati expertii din partea fiecarui partener, reprezentanti ai autoritatilor publice locale si ai mediului de afaceri din zona, reprezentanti ai unitatilor scolare din ariile de implementare, membri ai grupului tinta si toti cei interesati de activitatile proiectului. In cadrul acestor evenimente se vor distribui materiale publicitare si informative (brosuri, pliante, notes, mape,pixuri, memory stick-uri) tuturor participantilor la evenimentele proiectului si vor fi expuse la sediile partenerilor bannere informative, roll-up-uri si afise cu imaginea proiectului.
  • A2.2.Realizare si mentenanta website proiect: Se va realiza website-ul proiectului unde vor fi postate informatii relevante privind evolutia proiectului si desfasurarea principalelor evenimente. Acesta va fi realizat in conformitate cu Manualul de identitate vizuala. Website-ul va fi actualizat lunar cu informatiile mai sus mentionate
  • A2.3.Campanie de informare si publicitate proiect: In cadrul acestei subavtivitati se vor desfasura campani online in care vor fi postate lunar bannere online cu informatii privind stadiul derularii proiectului, gradul de indeplinire al indicatorilor si al obiectivelor acestuia.
  • A2.4.Campanie de informare si constientizare opinie publica privind contributia derularii de stagii de practica de catre elevi in firme de exercitiu: In cadrul acestei subavtivitati se vor desfasura campani online de constientizare in care vor fi postate lunar bannare online cu informatii privind derularea stagiilor de practica de catre elevi in firmele de exercitiu, gradul de indeplinire al indicatorilor si al obiectivelor acestuia.
 3. A3. Activitati de sprijin in tranzitia de la scoala la viata activa: Aceasta activitate contine urmatoarele subactivitati:
  • A3.1.Consiliere si orientare in cariera a elevilor: Activităţile vor fi realizate în afara orelor din planul obligatoriu de învăţământ; se va alcătui material suport pentru activitate:teste de aptitudini,fişe de observație,fişe psiho-pedagogice ş.a.;se vor furniza instrumentele pentru cunoaşterea şi autocunoaşterea elevilor în vederea identificării corecte a opţiunilor şcolare şi profesionale şi a corelării cât mai eficiente între propriul profil psihologic vocaţional şi aspiraţii.
  • A3.2.Infiintarea firmelor de exercitiu in cadrul centrelor pilot. In cadrul acestei subactivitati se vor infiintate in cadrul centrelor pilot 195 firme de exercitiu, la care vor desfasura activitati cei 975 de participanti, cate 5 participanti /firma de exercitiu
  • A3.3.Diseminare bune practici si infiintare/implementare firme de exercitiu in celelalte licee: In cadrul acestei subactivitati vor fi infiintate 195de Firme de exercitiu – in cele 7 judete de implementare ale proiectului. FE vor fi inscrise in Centrala ROCT pentru a putea activa legal si fi in contact cu firme similare ale altor entitati educationale, pentru a se putea face schimb de experienta si bune practici privind activitatile desfasurate in aceste medii virtuale.Vor fi realizate materiale de diseminare si prezentate elevilor, cadrelor didactice din liceele din proiect si nu numai
  • A3.4.Desfasurare activitati firme de exercitiu: Cadrele didactice si elevii vor desfasura activitati aplicative in aceste firme de exercitiu care vor fi mentinute ca si element de sustenabilitate a proiectului.
  • A3.5.Realizare, implementare si utilizare Platforma Colaborativa Interregionala pentru firmele de exercitiu: In cadrul platformei se vor putea realiza activitati de: schimb de bune practici si experienta, concursuri, forum, targ virtual al firmelor de exercitiu, relatii comerciale si tranzactii interne ale acestora. De asemenea prin intermediul platformei participantii vor putea completa chestionare de confiliere privind cariera.
  • A3.6 Realizare worksop-uri pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale -„Tinerii antreprenori”: In cadrul acestei subactivitati se vor organiza 2 workshop-uri cate 1 in fiecare regiune de dezvoltarede conștientizare a colaborarii intre toti actorii actului educational si, in acelasi timp prin intalniri cu oameni de afaceri, va fi dezvoltat sipiritul antreprenorial al elevilor/viitorilor absolventi. Activitatea are ca scop dezvoltarea personală a elevilor şi asigurarea mentoratului privind inserţia pe piaţa muncii/a continuării studiilor/dezvoltarii unui plan de afaceri. Vor fi invitaţi şi manageri de societăţi comerciale pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectului şi după finalizarea acestuia. Se va realiza abilitatrea elevilor cu metode si tehnici/instrumente care să le permită căutarea/obţinerea unui loc de muncă,inclusiv utilizare TIC.
  • A3.7 Organizare Targ interregional „Firme de exercitiu ale tinerilor antreprenori din regiunile Bucuresti Ilfov si Sud-Vest Oltenia”: In cadrul acestei subactivitati se va organiza un targ interregional in care vor participa toti membrii grupului tinta din cadrul celor 2 regiuni de implementare impreuna cu 44 de experti din cadrul proiectului in care participantii vor desfasura activitati economice intre firmele virtuale create (vor incheia contracte de furnizare/prestare servicii, vor incheia diverse tranzactii in functie de firmele create, vor stabili relatii comerciale si planuri de dezvoltare)
 4. A4 Activitati de sprijinirea tranzitiei de la scoala la viata activa(Organizare vizite de lucru a firmelor de exercitiu la reprezentanti din mediul de afaceri cu acelasi obiect de activitate) In cadrul acestei activitati se vor semna minim 30 de parteneriate(minim 2 parteneriate/ liceu) cu agenti economici din mediul de afaceri, se vor efectua vizite de lucru la reprezentati din mediul de afaceri care au acelasi obiect de activitate cu firmele de exercitiu create pentru ca participantii sa poata beneficia de indrumare din partea unui agent economic din piata si va putea observa cum functioneaza real o societate comerciala.