proiect-fonduri-europene


Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Prezentare

Proiectul iși propune să contribuie la facilitarea tranziției tinerilor elevi si absolvenți de liceu de la școală la viața activă prin dobandirea de competente cheie care sa-i ajute la o rapida integrare pe piata muncii.Legea 1/2011 a educatiei nationale prevede la Sectiunea 6-Invatamantul liceal Art.31 lit.b) filiera tehnologica,cu profilurile tehnic,servicii,resurse naturale si protectia mediului-modalitatile de organizare a formelor de invatamant teoretic si vocational.

Proiectul subscrie Strategiei Europene de Ocupare susţinută de Liniile Directoare Integrate pentru Creştere economică şi Ocupare ce se reflectă în Planul Naţional de Reformă 2014 și contribuie la realizarea prioritatii „Cresterea gradului de ocupare si a ratei de participare pe piata muncii” prin facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a elevilor de la toate filierele de invatamant liceal.

Scopul actual al liceelor este pregatirea viitorilor absolventi in vederea integrarii mai facile pe o piata a muncii diversificata si flexibila,insa,pentru cresterea competentelor profesionale ale viitorilor absolventi trebuie sa oferim o imbunatatire a pregatirii profesionale.Pe de alta parte o parte dintre acestia trebuie sa fie capabili sa-si continue studiile universitare si sa devina specialisti in anumite domenii de activitate.

Proiectul subscrie de asemenea,obiectivului general al POSDRU din Documentul Cadru de Implementare-“dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii”,“asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă,flexibilă şi inclusiv㔺i obiectivelor specifice ce derivă din obiectivul principal.

Proiectul se încadrează în axa 2,domeniul major de intervenţie 2.1.Pregătirea profesională de calitate a viitorilor angajaţi duce la creşterea competitivităţii pe piaţa muncii,la dezvoltarea şi folosirea mult mai eficientă a capitalului uman,la flexicuritatea în muncă.

Sistemul educaţional trebuie să furnizeze o educaţie eficientă şi relevantă în perspectiva vieţii active,stimulând potenţialul individual de creativitate şi autonomie,evitând discrepanţele între educaţie şi piaţa muncii.Ca atare funcționarea FE,vizitele de documentare în mediul de afaceri,activităţile de consiliere şi orientare profesională, concursurile prevăzute în proiect,vin să sprijine elevii pentru intrarea în viaţa activă,să-i motiveze în a fi competitivi și capabili pentru a-şi continua educaţia de-a lungul întregii vieţi, atât pentru a-şi asigura dezvoltarea personală dar şi pentru a se putea adapta schimbărilor din viaţa profesională.

Tinerii primesc sprijin pentru a-şi crea sau pentru a-și identifica locurile de muncă potrivite,sprijin în a preveni abandonul şcolar.Stabilirea unei legături timpurii între şcoală şi piaţa muncii este deosebit de importantă şi eficientă pentru că familiarizează elevii cu locul de muncă,cu viaţa activă.

De asemenea,sunt activităţi în proiect prin care se dezvoltă competenţele antreprenoriale ale elevilor.Îmbătrinirea populaţiei impune investirea în tineri prin implicarea şi formarea lor,pentru a favoriza incluziunea lor socială,a cetăţeniei active şi a sănătăţii tinerilor,pentru a realiza un viitor durabil.

Un alt punct care se doreste a fi atins in cadrul proiectului este acela de a dezvolta elevilor participanti abilitati de lucru in echipa asigurand astfel parghiile necesare pentru o mai buna integrare in viitoare medii de lucru in cadrul liceului sau in sectoare ale economiei nationale.

Grupul țintă il reprezintă 975 de elevi din licee care aparțin tuturor județelor regiunilor Bucuresti Ilfov si Sud Vest Oltenia. Consideram ca proiectul urmareste exact prioritățile de dezvoltare a sistemului educational preuniversitar din tara noastra si contribuie prin activitatile sale la realizarea indicatorilor de program ai POSDRU precum si a celor din DCI POSDRU.

Plecand de la documentele mai sus amintite,Strategia Nationala pentru Educatie urmareste ca principale obiective dezvoltarea educatiei, cercetarii si inovarii pentru o societate bazata pe cunoastere si are in vedere formarea unui capital uman tanar mai pregatit si mai competent pe piata muncii.

De asemenea,Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeana in domeniul Educatiei si Formarii(ET 2020)adoptata de CE in 2009 are ca prioritate faptul ca educatia initiala si formarea sunt esentiale pentru actuala societate bazata pe cunoastere care este o societate informatizata.

Solutia identificata la nevoia de pregatire a elevilor prin FE este obtinerea unor resurse financiare nerambursabile pentru oferirea de conditii optime de pregătire de specialitate,precum si pentru dotarea corespunzatoare a unor firme de exercitiu din diferite domenii,in cadrul carora elevii sa isi dezvolte competentele cerute pe piata muncii si sa interactioneze prin intermediul Centralei Retelei FE (ROCT) cu alte entitati similare create in scoli si licee de la nivel national.


Rezultate anticipate:

R1 – 195 de firme de exercitiu infiintate si inregistrate la ROCT;

R2 – 975 elevi (5 elevi x 195 de firme de exercitiu) participanti la activitatile din firmele de exercitiu;

R3 – 975 elevi sprijiniti in activitatile derulate in cadrul proiectului;

R4 – 975 elevi consiliati si orientati pentru alegerea unei cariere;

R5 – 1 Campanie de constientizare privind colaborarea cu mediul de afaceri si participarea elevilor la stagii de practica derulate in cadrul proiectului;

R6 – 2 workshop-uri organizate si desfasurate in cadrul proiectului;

R7 – 4 Centre pilot pentru operarea cu firmele de exercitiu;

R8 – un târg interregional al FE;

R9 – 30 parteneriate (15 licee x min 2 parteneriate) cu mediul de afaceri pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a elevilor/absolventilor;

R10 -1 platforma colaborativa interregionala pentru firmele de exercitiu;